Current Affairs PDF

Presidential Award for Certificate of Honour and Maharshi Badrayan Vyas Samman to Sanskrit, Pali, Prakrit, Arabic and Persian Scholars for the Year 2016

AffairsCloud YouTube Channel - Click Here

AffairsCloud APP Click Here

President of India awards certificates of honor to eminent scholars of Sanskrit, Pali/Prakrit, Arabic and Persian and the Maharishi Badrayan Vyas Samman to young scholars

  • The President of India, Shri Pranab Mukherjee awarded Certificates of Honour to eminent scholars of Sanskrit, Pali/Prakrit, Arabic and Persian and the Maharishi Badrayan Vyas Samman to young scholars at a function held at Rashtrapati Bhavan.

Presidential Award for Certificate of Honour and Maharshi Badrayan Vyas Samman 2016

The complete list of several scholars and their respective language are as follows,

Certificate of Honour:-

SanskritProf. (Dr.) Janaki Prasad Dwivedi
Shri R.Venkatraman
Shri Viswanatha Gopala Krishna
Shri Jiya Lal Kamboj
Dr.  Bhavendra Jha
Prof.  Priyatam Chandra Shastri
Prof. Gurupad K.Hegde
Prof.  S.T. Nagaraja
Shri Sanatan Mishra
Shri Sristi Lakshmi Prasannanjaneya Sarma
Prof. (Mrs.) Laxmi Sharma
Prof.  Biswanath  Bhattacharya
Prof.  Ramnarayan Das
Dr.  Ramshanker Awasthi
Shri Hridaya Ranjan Sharma
Sanskrit (International)Mr. Fernando Tola
ArabicShri Abdul Musabbir Bhuiya
Shri Sayyad Asad Raza Hussaini
Shri Badr-E-Jamal Islahi
PersianHkm. Syed Ghulam Mehdi Raz
Chowdhry Wahhaj Ahmad Ashraf
Moulvi  H. Rehman Qabli
 PaliSmt. Bela Bhattacharya
PrakritDr. Damodar Shastri

Maharshi Badrayan Vyas Samman

SanskritDr. Mahanand Jha
Dr. Sundar Narayan  Jha
Dr. G.S.V Dattatreya  Murthy
Dr. Vishwanath Dhital
Dr.  Shankar Rajaraman
ArabicDr. Md. Qutbuddin
PersianDr. Haseen Uz Zaman
PaliDr. Ujjwal Kumar
PrakritDr. Yogesh Kumar Jain